CDaoRecordset::Close

wirtualny nieważne Close ();
rzut (CDaoException);

Uwagi

Zamknięcia obiektu CDaoRecordset usuwa go z kolekcji otwierającymi zestawy rekordów w powiązanej bazy danych. Ponieważ Close nie zniszczy obiektu CDaoRecordset , można ponownie użyć obiektu poprzez wywołanie otwartych w tym samym źródłem danych lub innego źródła danych.

Anulowane są wszystkie oczekujące instrukcje AddNew lub edytować , a wszystkie transakcje oczekujące są przywracane. Jeśli chcesz zachować do czasu uzupełnienia lub zmiany, wymagają aktualizacji przed wywołaniem Zamknij dla każdego zestawu rekordów.

Można wywołać otwarte ponownie, po wywołaniu Close. Umożliwia to ponowne użycie obiektu recordset. Lepszym wyjściem jest wywołanie, Requery, jeśli to możliwe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z zestawami rekordów, zobacz artykuł DAO: tworzenie, otwieranie i zamykanie obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „metody Close"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::Open, CDaoRecordset::CDaoRecordset

Index