CDaoRecordset::CanUpdate

(BOOL CanUpdate) stała;
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów można aktualizować (dodawania, aktualizowania i usuwania rekordów), w przeciwnym razie 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy zestaw rekordów mogą być aktualizowane. Zestaw rekordów może być tylko do odczytu, jeśli źródło danych jest tylko do odczytu lub określony dbReadOnly dla nOptions podczas wywołujesz otwarte dla zestawu rekordów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania danych, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: zestaw rekordów operacji w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz tematy „metoda AddNew","Edycji metodą","Usuń metodę","Metody Update"i"Aktualizowalna właściwość"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CanBookmark, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanTransact

Index