CDaoRecordset::CanTransact

(BOOL CanTransact) stała;
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli źródło danych obsługuje transakcje, w przeciwnym razie 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy zestaw rekordów pozwala transakcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania danych, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: zestaw rekordów operacji w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat "Właściwości transakcji" w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::Add&New, CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CancelUpdate, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanUpdate, CDaoRecordset::Delete, CDaoRecordset::Edit, CDaoRecordset::Update

Index