CDaoRecordset::CanScroll

(BOOL CanScroll) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli możesz przewijać rekordy, w przeciwnym razie 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy zestaw rekordów umożliwia przewijanie. Jeśli zadzwonisz otwarte z dbForwardOnly, zestaw rekordów tylko można przewijać do przodu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przeszukiwania: zestawy rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat "Pozycjonowania bieżący rekord wskaźnika z DAO" w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CanBookmark, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanTransact, CDaoRecordset::CanUpdate, CDaoRecordset::Open

Index