CDaoRecordset::CanRestart

BOOL CanRestart ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli PonówKwerendę może zostać wywołana w taki sposób, aby uruchomić zestaw rekordów przez kwerendę ponownie, inaczej 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa do określenia, czy zestaw rekordów pozwala na ponowne jego kwerendy (aby odświeżyć swoje rekordy) przez wywołanie funkcji członek Requery . Zestawy rekordów typu tabela nie obsługują PonówKwerendę.

Jeśli PonówKwerendę nie jest obsługiwany, wymagają ścisłej następnie Otwórz , aby odświeżyć dane. Możesz zadzwonić PonówKwerendę aktualizacji obiektu recordset podstawowej kwerendy parametrycznej, po zmianie wartości parametrów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obiektów DAO, zobacz artykuł DAO: tworzenie, otwieranie i zamykanie obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Przerywalne właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CanBookmark, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanTransact, CDaoRecordset::CanUpdate

Index