CDaoRecordset::CancelUpdate

(wirtualny nieważne CancelUpdate);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Uwagi

Funkcja CancelUpdate Członkowskie anuluje wszystkie oczekujące aktualizacje ze względu na operację edycji lub element AddNew . Na przykład jeśli aplikacja wywołuje funkcję Państwa edycji lub element AddNew i nie wywołał aktualizacji, CancelUpdate anuluje zmiany wprowadzone po edycji lub element AddNew została wywołana.

Uwaganbsp;  Jeśli rekordy są buforowane double (oznacza to, że pole automatyczne sprawdzanie jest włączone), wywołanie CancelUpdate przywróci zmienne składowe wartości mieli przed Add&New lub Edycja została wywołana.

W przypadku żadnej operacji edycji lub element AddNew w oczekiwaniu, CancelUpdate powoduje MFC do Zgłoś wyjątek. Wywołać funkcję Państwa GetEditMode , aby ustalić, czy istnieje oczekująca operacja, która może być anulowane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania danych, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: zestaw rekordów operacji w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „CancelUpdate metody"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::Add&New, CDaoRecordset::Delete, CDaoRecordset::Edit, CDaoRecordset::Update, CDaoRecordset::CanTransact

Index