CDaoRecordset::CanBookmark

(BOOL CanBookmark) stała;
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów obsługuje zakładki, w przeciwnym razie 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy uprzednio otwarty zestaw rekordów pozwala indywidualnie znak rekordów za pomocą zakładki. Jeśli używasz zestawów rekordów oparte wyłącznie na tabele aparat bazy danych Microsoft Jet, zakładek można używać z wyjątkiem na zestawy rekordów typu migawka oznaczony jako tylko do przodu przewijania zestawy rekordów. Inne produkty bazy danych (zewnętrznych źródeł danych ODBC) może nie obsługiwać zakładki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nawigacji zestawu rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Bookmarkable właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanTransact, CDaoRecordset::CanUpdate

Index