CDaoRecordset::CanAppend

(BOOL CanAppend) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów pozwala na dodawanie nowych rekordów; przeciwnym razie 0. CanAppend zwróci 0, jeśli otwarto rekordów w trybie tylko do odczytu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy uprzednio otwarty zestaw rekordów pozwala na dodawanie nowych rekordów przez wywołanie funkcji członek AddNew.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: zestaw rekordów operacji w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Dołącz metoda"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::CanBookmark, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanTransact, CDaoRecordset::CanUpdate

Index