CDaoQueryDef::SetName

void setNazwisko (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Ciąg, który zawiera nową nazwę dla nontemporary kwerendy w skojarzony obiekt CDaoDatabase.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa, jeśli chcesz zmienić nazwę querydef, który nie ma charakter tymczasowy. QueryDef nazwy są unikatowe, zdefiniowane przez użytkownika nazwy. Przed obiektu querydef jest dołączana do kolekcji QueryDefs można wywołać SetName.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać więcej informacji o nazwie querydef zobacz temat „Właściwość Name"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoQueryDef::Get&Name, CDaoQueryDef::SetSQL, CDaoQueryDef::SetConnect, CDaoQueryDef::SetODBCTimeout, CDaoQueryDef::SetReturnsRecords

Index