CDaoQueryDef::SetConnect

void SetConnect (LPCTSTR lpszConnect );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszConnect

Ciąg, który zawiera ciąg połączenia dla skojarzonego obiektu CDaoDatabase.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek ustawić obiektu querydef przez połączenie ciąg. Ciąg połączenia jest używana do przekazania dodatkowych informacji do ODBC i niektóre sterowniki ISAM, stosownie do potrzeb. Nie jest on używany do Microsoft Jet (.Baz danych MDB).

Porada   Preferowanym sposobem praca z tabelami ODBC jest dołączenie ich do.Baza danych MDB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Dostęp do zewnętrznych baz danych z DAO" w pomocy DAO i artykułu DAO zewnętrzne: Praca z zewnętrznych źródeł danych w Visual C++ Programmer's Guide.

Przed wykonaniem querydef, który reprezentuje kwerenda przekazująca SQL źródła danych ODBC, ustawić ciąg połączenia z SetConnect i wywołania SetReturnsRecords , aby określić, czy kwerenda zwraca rekordy.

Więcej informacji na temat struktury ciąg połączenia i przykłady składników ciągu połączenia można znaleźć w temacie "Połącz własność" w pomocy programu DAO. Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index