CDaoQueryDef::Open

wirtualne nieważne Open (LPCTSTR lpszName = NULL);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Ciąg, który zawiera nazwę zapisanego querydef otworzyć. Można użyć CString.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby otworzyć querydef uprzednio zapisane w kolekcji QueryDefs bazy danych. Po otwarciu obiektu querydef można wywołać jej wykonywanie funkcji składowej lub użyć obiektu querydef do utworzenia obiektu CDaoRecordset.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoQueryDef::IsOpen, CDaoQueryDef::Close, CDaoQueryDef::Set&Name, CDaoQueryDef::Create

Index