CDaoQueryDef::m_pDatabase

Uwagi

Zawiera wskaźnik do obiektu CDaoDatabase skojarzonego z obiektu querydef. Użyj tego wskaźnika, jeśli potrzebujesz bezpośrednio dostęp do bazy danych — na przykład, aby uzyskać odnośniki do innych querydef lub zestawu rekordów obiektów w kolekcjach bazy danych.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index