CDaoQueryDef::GetSQL

CString GetSQL ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Instrukcja SQL, która określa kwerendy, na której opiera się obiektu querydef.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby pobrać instrukcję SQL, która definiuje kwerendy, na której opiera się obiektu querydef. Następnie będzie prawdopodobnie przeanalizować ciągu znaków dla słów kluczowych, nazwy tabel i tak dalej.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz tematy „właściwości SQL","Porównanie of Microsoft Jet bazy danych aparatu SQL i ANSI SQL"i"Kwerend bazy danych z w kod SQL"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoQueryDef::SetSQL, CDaoQueryDef::Get&Name, CDaoQueryDef::GetReturnsRecords, CDaoQueryDef::GetODBCTimeout

Index