CDaoQueryDef::GetReturnsRecords

BOOL GetReturnsRecords ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiektu querydef jest oparty na kwerendzie, która zwraca rekordy; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy obiektu querydef jest oparty na kwerendzie, która zwraca rekordy. Ta funkcja Państwa jest używane tylko dla kwerendy przekazujące SQL. Aby uzyskać więcej informacji na temat kwerend SQL zobacz wykonywanie funkcji składowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kwerendy przekazujące SQL zobacz opis funkcji członek SetReturnsRecords.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właociwooć ReturnsRecords"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoQueryDef::Get&Name, CDaoQueryDef::GetSQL, CDaoQueryDef::GetODBCTimeout

Index