CDaoQueryDef::GetRecordsAffected

długi GetRecordsAffected ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba rekordów, których dotyczy problem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby określić, ile rekordów zostały dotknięte przez ostatnie wywołanie Execute. Zwracana liczba nie będzie odzwierciedlał zmiany w tabelach pokrewnych kaskadowe aktualizacje lub usuwa obowiązują.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat "RecordsAffected właściwości" w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index