CDaoQueryDef::GetParameterCount

krótkie (GetParameterCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba parametrów zdefiniowanych w kwerendzie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać liczba parametrów w zapisanej kwerendy. GetParameterCount jest użyteczna dla iteracja wszystkich parametrów obiektu querydef. W tym celu należy użyć GetParameterCount w połączeniu z GetParameterInfo.

Aby uzyskać informacje o parametryzacja kwerend, zobacz artykuł DAO kwerendy: kwerendy filtrowania i Parameterizing w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz tematy "Parametr obiektu", "Kolekcji Parameters" i "Parametry deklaracji (SQL)" w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoQueryDef::GetParamValue, CDaoQueryDef::SetParamValue

Index