CDaoQueryDef::GetFieldCount

krótkie (GetFieldCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba pól w kwerendzie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać liczba pól w kwerendzie. GetFieldCount jest użyteczna dla iteracja wszystkie pola obiektu querydef. W tym celu należy użyć GetFieldCount w połączeniu z GetFieldInfo.

Aby uzyskać informacje dotyczące uzyskiwania informacji na temat pól querydef, zobacz artykuł kolekcji obiektów DAO: uzyskiwanie informacji na temat obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index