CDaoQueryDef::GetDateCreated

COleDateTime GetDateCreated ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt COleDateTime , zawierający datę i godzinę utworzenia obiektu querydef.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pobrać datę utworzenia obiektu querydef.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „DataUtworzenia, właściwości LastUpdated"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoQueryDef::GetDateLastUpdated

Index