CDaoQueryDef::GetConnect

CString GetConnect ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

CString zawierających ciąg połączenia dla obiektu querydef.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie ciąg połączenia skojarzonych z querydef źródła danych. Ta funkcja jest używana tylko z źródła danych ODBC i niektóre sterowniki ISAM. Nie jest używany program Microsoft Jet (.Baz danych MDB); w tym przypadku GetConnect zwraca pusty ciąg. Aby uzyskać więcej informacji zobacz SetConnect.

Porada   Preferowanym sposobem praca z tabelami ODBC jest dołączenie ich do.Baza danych MDB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Dostęp do zewnętrznych baz danych z DAO" w pomocy DAO i artykułu DAO zewnętrzne: Praca z zewnętrznych źródeł danych w Visual C++ Programmer's Guide.

Aby uzyskać informacje dotyczące łączenia ciągów, zobacz temat „właściwości połączenia"w pomocy DAO. Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index