CDaoQueryDef::Close

wirtualny nieważne (Zamknij);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek po zakończeniu, użycie obiektu querydef. Zamknięcia obiektu querydef zwalnia podstawowych obiektów DAO, ale nie zniszczy zapisane obiektu querydef DAO lub C++ CDaoQueryDef . To nie jest taka sama, jak CDaoDatabase::DeleteQueryDef, który usuwa querydef z bazy danych QueryDefs kolekcji w DAO (jeżeli nie tymczasowe querydef).

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoQueryDef::Open, CDaoQueryDef::Create, CDaoQueryDef::CDaoQueryDef

Index