CDaoQueryDef::CanUpdate

BOOL CanUpdate ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli są dozwolone w celu zmodyfikowania obiektu querydef; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy można zmodyfikować obiektu querydef — takie jak zmiana jego nazwy lub ciąg SQL. Można zmodyfikować obiektu querydef, jeśli:

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index