Członkowie klasy CDaoFieldExchange

Członkowie danych

m_nOperation Operacja DFX, wykonywane przez bieżące wywołanie funkcji składowej DoFieldExchange w zestawie rekordów.
m_prs Wskaźnik do zestawu rekordów, na którym DFX wykonywane są operacje.

Funkcje składowe

IsValidOperation Zwraca wartość różną od zera, jeśli bieżąca operacja jest odpowiedni dla typu pola aktualizowane.
SetFieldType Określa typ zestawu rekordów danych Państwa — kolumny lub parametr — reprezentowane przez wszystkie kolejne wywołania funkcji DFX aż do następnego wywołanie SetFieldType.

Omówienie CDaoFieldExchange |nbsp; Wykres hierarchii

Index