CDaoFieldExchange::m_prs

Uwagi

Zawiera wskaźnik do obiektu CDaoRecordset , skojarzone z obiektem CDaoFieldExchange.

Aby uzyskać więcej informacji na temat DFX, zobacz artykuł DAO rekord pola wymiany (DFX) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CDaoFieldExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoFieldExchange::m_nOperation, CDaoRecordset

Index