CDaoFieldExchange::IsValidOperation

BOOL IsValidOperation);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli bieżąca operacja jest odpowiednie dla typu pola aktualizowane.

Uwagi

Jeśli piszesz własną funkcję DFX, wywołanie IsValidOperation na początku funkcji do określenia, czy bieżąca operacja można przeprowadzić na typ Państwa danych określonego pola ( CDaoFieldExchange::outputColumn lub CDaoFieldExchange::param). Niektóre operacje wykonywane przez mechanizm DFX stosuje się tylko do jednego z typów pól możliwe. Postępuj zgodnie z modelem istniejących funkcji DFX.

Aby uzyskać więcej informacji na temat DFX, zobacz artykuł DAO rekord pola wymiany (DFX) w Visual C++ Programmer's Guide. Dodatkowe informacje na temat pisania niestandardowego DFX procedur zobacz technicznych Uwaga 53.

Omówienie CDaoFieldExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoFieldExchange::SetFieldType

Index