CDaoException::m_pErrorInfo

Uwagi

Zawiera wskaźnik do struktury CDaoErrorInfo , który zawiera informacje dotyczące obiektu błędu DAO, który ostatnio pobrana przez wywołanie GetErrorInfo. Ten obiekt zawiera następujące informacje:

Członek CDaoErrorInfo Informacje Znaczenie
m_lErrorCode Kod błędu Kod błędu DAO
m_strSource Źródła Nazwa obiektu lub aplikacji, który pierwotnie wygenerowany błąd
m_strDescription Opis Ciąg opisowe związane z powodu błędu
m_strHelpFile Plik pomocy Ścieżka do pliku pomocy systemu Windows, w którym użytkownik może uzyskać informacji o problemie
m_lHelpContext Pomóc w kontekście Identyfikator kontekstu tematu w pliku pomocy DAO

Aby uzyskać pełne informacje, informacje zawarte w obiekcie CDaoErrorInfo zobacz struktury CDaoErrorInfo.

Omówienie CDaoException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoException::m_scode, CDaoException::m_nAfxDaoError

Index