CDaoException::m_nAfxDaoError

Uwagi

Zawiera MFC rozszerzony kod błędu. Kod ten jest dostarczany w przypadkach, gdy błędnie określonego składnika klas MFC DAO.

Możliwe wartości to:

Aby uzyskać więcej informacji na temat DFX, zobacz artykuł DAO rekord pola wymiany (DFX) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CDaoException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoException::GetErrorCount, CDaoException::GetErrorInfo

Index