CDaoException::GetErrorInfo

void GetErrorInfo (int nIndex );

Parametry

nIndex

Indeks informacje o błędach w kolekcji błędów aparatu bazy danych, do wyszukiwania przez indeks.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać następujące rodzaje informacji o wyjątku:

GetErrorInfo zapisuje te informacje w obiekcie wyjątek m_pErrorInfo dane Państwa. Aby uzyskać krótki opis informacje zwrócone zobacz m_pErrorInfo. Jeżeli można przechwycić wyjątek typu CDaoException wygenerowanych przez MFC, członek m_pErrorInfo już być wypełnione. Jeśli zdecydujesz się bezpośrednio wywołać DAO, należy wywołać obiekt wyjątku GetErrorInfo Członkowskie funkcji samodzielnie do wypełnienia m_pErrorInfo. Bardziej szczegółowy opis na ten temat można znaleźć w strukturze CDaoErrorInfo.

Dla informacji na temat obiektów DAO wyjątki i przykładowy kod, zobacz artykuł wyjątkami: wyjątki bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobieranie informacji z kolekcji obiektów DAO, zobacz artykuł kolekcji obiektów DAO: uzyskiwanie informacji na temat obiektów DAO. Zarówno artykuły są w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CDaoException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoException::GetErrorCount

Index