CDaoException::GetErrorCount

krótkie (GetErrorCount);

Wartość zwracany

Liczba obiektów DAO błąd w kolekcji błędy aparat bazy danych.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać liczba obiektów DAO błąd w kolekcji błędów aparatu bazy danych. Informacje te są przydatne dla iteracja kolekcji błędy pobierania każdego obiektu błędu DAO jednego lub więcej w kolekcji. Aby pobrać obiekt błędu przez indeks lub numer błędu DAO, wywołania funkcji członek GetErrorInfo.

Uwaganbsp;  &Normalnie istnieje tylko jeden obiekt błędu w kolekcji błędy. Jeśli użytkownik pracuje ze źródłem danych ODBC, jednak może być więcej niż jeden.

Omówienie CDaoException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index