CDaoDatabase::m_pWorkspace

Uwagi

Zawiera wskaźnik do obiektu CDaoWorkspace , która zawiera obiekt bazy danych. Użyj tego wskaźnika, jeśli zachodzi potrzeba bezpośredni dostęp obszaru roboczego — na przykład, aby uzyskać odnośniki do innych obiektów bazy danych w obszarze roboczym baz danych kolekcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index