CDaoDatabase::IsOpen

(BOOL IsOpen) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt CDaoDatabase jest obecnie otwarty; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy obiekt CDaoDatabase jest aktualnie otwartej bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów bazy danych, zobacz artykuł Bazy danych DAO w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::Open

Index