CDaoDatabase::GetRelationCount

krótkie (GetRelationCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba relacji między tabelami w bazie danych.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie liczba relacji między tabelami w bazie danych. GetRelationCount jest użyteczne, jeśli trzeba pętli wszystkie relacje zdefiniowane w kolekcji stosunków bazy danych. Aby uzyskać informacje o danej relacji w kolekcji, zobacz GetRelationInfo.

Aby zilustrować koncepcji relacji, należy wziąć pod uwagę tabeli dostawcy i tabeli Produkty, które mogą mieć relację jeden do wielu. W tej relacji jeden dostawca może dostarczyć więcej niż jeden produkt. Inne relacje są jeden i wiele do wielu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów bazy danych, zobacz artykuł Bazy danych DAO w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index