CDaoDatabase::GetRecordsAffected

długi GetRecordsAffected ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Długa, zawierającą liczbę rekordów, których dotyczy problem.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa w celu określenia liczby rekordów przetworzonych przez ostatnie wywoływanie funkcji składowej Execute . Wartość zwracany zawiera numer rekordy usunięte, zaktualizowane lub wstawione przez kwerendy funkcjonalnej uruchamiane z Execute. Zwracana liczba nie będzie odzwierciedlał zmiany w tabelach pokrewnych kaskadowe aktualizacje lub usuwa obowiązują.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów bazy danych, zobacz artykuł Bazy danych DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „RecordsAffected właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index