CDaoDatabase::DeleteTableDef

void DeleteTableDef (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Nazwa zreplikowany do usunięcia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby usunąć określonej tabeli i wszystkie jego dane z kolekcji TableDefs obiektu CDaoDatabase . Potem tej tabeli jest już zdefiniowane w bazie danych.

Ostrzeże&nienbsp;  Uważaj na nie po to usunąć tabele systemowe.

Aby uzyskać informacje o tworzeniu obiektów zreplikowany zobacz klasy CDaoTableDef. Zreplikowany obiekt staje się skojarzona z określonym obiekcie CDaoDatabase podczas konstruowania obiektu CDaoTableDef , przekazując jej wskaźnik do obiektu bazy danych.

Aby uzyskać informacje o tabledefs, zobacz artykuł DAO zreplikowany w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Usuń metoda"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::Create, CDaoQueryDef::Create, CDaoDatabase::CreateRelation

Index