CDaoDatabase::DeleteRelation

void DeleteRelation (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Nazwa relacji do usunięcia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do usunięcia istniejących relacji z kolekcji stosunków obiektu bazy danych. Potem istnieje już relacji.

Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Usuń metoda"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoDatabase::CreateRelation, CDaoTableDef::Create, CDaoQueryDef::Create

Index