CDaoDatabase::DeleteQueryDef

void DeleteQueryDef (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Nazwa zapisaną kwerendę, aby usunąć.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby usunąć określony querydef — zapisane kwerendy — z kolekcji QueryDefs obiektu CDaoDatabase . Potem kwerendy jest już zdefiniowane w bazie danych.

Aby uzyskać informacje o tworzeniu obiektów querydef zobacz klasy CDaoQueryDef. Obiektu querydef staje się skojarzona z określonym obiekcie CDaoDatabase podczas konstruowania obiektu CDaoQueryDef , przekazując jej wskaźnik do obiektu bazy danych.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO QueryDef w Visual C++ Programmer's Guide.Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Usuń metoda"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoQueryDef::Create, CDaoDatabase::CreateRelation, CDaoTableDef::Create

Index