CDaoDatabase::CanUpdate

BOOL CanUpdate ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt CDaoDatabase umożliwia aktualizacje; inaczej 0, co oznacza, że zostanie przekazany TRUE bReadOnly po otwarciu obiektu CDaoDatabase albo że samej bazy danych jest tylko do odczytu. Zobacz funkcji członek Open.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy obiekt CDaoDatabase zezwala na aktualizacje. Dla informacji na temat aktualizacji bazy danych, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: zestaw rekordów operacji w Visual C++ Programmer's Guide i zobacz temat „Aktualizowalna właściwość"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index