CDaoDatabase::CanTransact

BOOL CanTransact ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli baza danych obsługuje transakcje; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy baza danych pozwala transakcji. Transakcje są zarządzane w bazy danych obszaru roboczego. Aby uzyskać informacje o transakcji, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego: zarządzanie transakcjami w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoWorkspace::BeginTrans, CDaoWorkspace::CommitTrans, CDaoWorkspace::Rollback

Index