CCtrlView::m_strClass

CString m_strClass;

Uwagi

Zawiera nazwę klasy Windows dla klasy widoku.

Omówie&nie CCtrlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCtrlView::m_dwDefaultStyle

Index