CCtrlView::m_dwDefaultStyle

DWORD m_dwDefaultStyle;

Uwagi

Zawiera domyślny styl dla klasy widoku. Ten styl jest stosowany, gdy tworzone jest okno.

Omówie&nie CCtrlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCtrlView::m_strClass

Index