CCriticalSection::CCriticalSection

CCriticalSection ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CCriticalSection . Dostęp lub zwolnienia obiektu CCriticalSection , tworzenie CSingleLock obiektu i wywoływać funkcje członków zablokowania i odblokowania . Jeśli obiekt CCriticalSection jest używany autonomiczny, wywołanie jego funkcji członek Unlock zwolnij go.

Omówienie CCriticalSection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index