Członkowie klasy CControlBar

Członkowie danych

m_bAutoDelete Jeśli niezerową, kiedy niszczony jest pasek sterowania Windows po usunięciu obiektu CControlBar.

Atrybuty

GetBarStyle Pobiera ustawienia stylu paska sterowania.
SetBarStyle Modyfikuje ustawienia stylu paska sterowania.
GetBorders Pobiera wartości granicznych pasek sterowania.
SetBorders Ustawia wartości granicznych pasek sterowania.
GetCount Zwraca liczbę innych niż-HWND elementów na pasku sterowania.
GetDockingFrame Zwraca wskaźnik do klatki, w której jest zadokowany pasek sterowania.
IsFloating Zwraca wartość różną od zera, jeśli pasek sterowania mowa jest ruchomy pasek sterowania.
CalcFixedLayout Zwraca rozmiar pasek sterowania jako obiekt CSize.
CalcDynamicLayout Zwraca rozmiar paska dynamicznego sterowania jako obiekt CSize.

Overridables

OnUpdateCmdUI Wymaga obsługi polecenia interfejsu użytkownika.

Operacje

EnableDocking Umożliwia pasek sterowania zadokowanego lub ruchomy.

Omówienie CControlBar |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index