CControlBar::SetBarStyle

nieważne SetBarStyle ( DWORD dwStyle );

Parametry

dwStyle

Żądany style bar kontrolnych. Może być jeden lub więcej z poniższych:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić żądany style CBRS_ pasek sterowania. Nie wpływa na ustawienia WS_ (styl okna).

Omówienie CControlBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CControlBar::GetBarStyle

Index