CControlBar::OnUpdateCmdUI

wirtualnej OnUpdateCmdUI void (CFrameWnd * pTarget, BOOL bDisableIfNoHndler ) = 0;

Parametry

pTarget

Punkty aby oknie ramce głównej aplikacji. Ten wskaźnik jest używane do routowania wiadomości aktualizacja.

bDisableIfNoHndler

Flaga, która wskazuje, czy formant, który ma nie obsługi aktualizacji powinna być automatycznie wyświetlana jako wyłączony.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach aktualizacji stanu pasek narzędzi lub pasek stanu.

Aby zaktualizować poszczególne przycisku lub okienka, należy użyć makra ON_UPDATE_COMMAND_UI na mapie wiadomości do odpowiednio ustawić obsługi aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu tego makra, zobacz ON_UPDATE_COMMAND_UI.

OnUpdateCmdUI jest wywoływana przez ramy, gdy aplikacja jest bezczynny. Okno ramki mają być aktualizowane musi być okna podrzędnego, co najmniej pośrednio okna widoczne ramki. OnUpdateCmdUI jest zaawansowanym wykonać.

Omówienie CControlBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;O&N_UPDATE_COMMAND_UI, Uwaga techniczna 31: paski formantu

Index