CControlBar::m_bAutoDelete

Uwagi

m_bAutoDelete jest zmiennej publicznej typu BOOL. Jeśli pasek narzędzi jest niezerowa, kiedy niszczony jest obiekt pasek sterowania systemu Windows, po usunięciu obiektu CControlBar.

Obiekt pasek sterowania zazwyczaj jest osadzony w obiekcie okno ramek. W tym przypadku m_bAutoDelete jest 0, ponieważ obiekt osadzony pasek sterowania jest niszczony, kiedy niszczony jest okno ramek.

Ustawić tę zmienną wartość różną od zera, jeśli można przydzielić obiektu CControlBar na stercie, a nie zamierzasz wywołać, Usuń.

Omówienie CControlBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::DestroyWindow

Index