CControlBar::IsFloating

(BOOL IsFloating) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli przestawny pasek sterowania; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do ustalenia, czy pasek sterowania jest ruchomy lub zadokowane.

Do zmiany stanu pasek sterowania z zadokowano przestawne, wywołanie CFrameWnd::FloatControlBar.

Omówienie CControlBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::FloatControlBar

Index