CControlBar::GetDockingFrame

(CFrameWnd * GetDockingFrame) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik, aby oknie ramki w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do uzyskania wskaźnika do bieżącego okna ramkę, do której jest zadokowany pasek sterowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowania dokujące paski zobacz CControlBar::EnableDocking i CFrameWnd::DockControlBar.

Omówienie CControlBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CControlBar::EnableDocking, CFrameWnd::DockControlBar

Index