CControlBar::GetCount

int GetCount ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba innych niż-HWND elementów w obiekcie CControlBar . Ta funkcja zwraca 0 dla obiektu CDialogBar.

Uwagi

Zwraca liczbę innych niż-HWND elementów w obiekcie CControlBar . Typ elementu zależy od pozyskany obiekt: okienka CStatusBar obiektów i przyciski i separatory dla obiektów CToolBar.

Omówienie CControlBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::SetButtons, CStatusBar::SetIndicators, CStatusBar, CToolBar, CDialogBar

Index