CControlBar::GetBarStyle

DWORD GetBarStyle ( );

Wartość zwracany

Bieżące ustawienia CBRS_ (Style pasków kontroli) pasek sterowania. Aby uzyskać pełną listę dostępnych stylów, zobacz CControlBar::SetBarStyle.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, które ustawienia CBRS_ (Style pasków kontroli) są aktualnie ustawiona dla pasek sterowania. Nie obsługuje style WS_ (styl okna).

Omówienie CControlBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CControlBar::SetBarStyle

Index