Członkowie klasy CConnectionPoint

Operacje

GetConnections Pobiera wszystkie punkty połączeń na mapie połączenia.

Overridables

GetContainer Pobiera kontenera formant, który jest właścicielem mapę połączenia.
GetIID Pobiera identyfikator interfejsu punktu połączenia.
GetMaxConnections Pobiera maksymalna liczba punktów połączenia obsługiwane przez formant.
OnAdvise Wywoływany przez ram przy ustanawianiu lub zerwania połączenia.

Omówienie CConnectionPoint |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index