CConnectionPoint::GetMaxConnections

wirtualne int GetMaxConnections ( );

Wartość zwracany

Maksymalna liczba połączeń obsługiwanych przez formant lub -1, jeśli brak limitu.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu pobrania maksymalna liczba połączeń obsługiwanych przez punkt połączenia. Domyślna implementacja zwraca wartość -1, wskazując brak limitu.

Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz ograniczyć liczby zlewów, które można podłączyć do formantu.

Omówienie CConnectionPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CConnectionPoint::GetConnections

Index